ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання 27520, Олександрійський район, Великоандрусівська сільська громада, с. Велика Андрусівка, КОМПЛЕКС БУДІВЛЬ ТА СПОРУД №1 Голова Козярчук Валентин Валентинович, тел: (05236) 2 17 72, (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Одним із напрямків спеціалізації ФГ «ВКіК» є вирощування свиней. Планованою діяльністю передбачається проведення реконструкції існуючих будівель ферм для відгодівлі свиней потужністю 4,5 тис. голів на рік, що знаходяться на межі с. Григорівка, Олександрійського району, Великоандрусівської сільської громади (адреса згідно з адміністративно-територіальним устроєм України до 12.06.2020 р.: Григорівська сільська рада, Світловодського району, Кіровоградської області).

Передбачається реконструкція свинарників-відгодівельників (2 шт.), будівництво відвантажувальної рампи, адміністративної будівлі з котельнею, сепараторної, ємностей для гною (2 шт.), складу палива, накопичувача рідкої фракції (лагуни), насосної, пожежного резервуару (1 шт.). Технологічні процеси по відгодівлі свиней максимально механізовані. В технологічних процесах по утриманню поголів’я задіяне сучасне обладнання.

Водозабір буде представлений існуючими свердловинами № 2, № 3 (резервна), що розташовані на території підприємства. Свердловина № 2 глибиною 95,0 м.

Технічна альтернатива 1.

Технологічний процес передбачає систему відгодівлі свиней з поточною організацією роботи, що базується на утриманні окремих груп тварин в спеціальних приміщеннях при диференційованому їх годуванні. При розробці зонування виробничих секторів використовується принцип «порожньо-зайнято» для підтримки високого статусу здоров'я майбутнього стада та раціонального переміщення тварин по секторам. По даному типу технологічної альтернативи використовуватиметься «датська технологія» вирощування свиней (утримання свиней на щілинних підлогах без підстилки з обладнанням приміщень системою самосплавного видалення рідкого гною і гнойових стоків періодичної дії).

Приготування кормів на території комплексу не здійснюватиметься. Готові корма привозять з майданчика № 1 (с. Велика Андрусівка). Зернова маса за допомогою автотранспорту надходить у бункери дозатори (7 шт. ємністю: по 6 тонн 2 шт. та 5 шт. по 12 тонн кожний). Подача кормів в свинарники здійснюватиметься герметичною транспортною системою до автоматичних годівниць окремих секцій та станків. Напування тварин здійснюватиметься автоматичною системою із чашкових напувалок.

Очищення та миття тваринницьких приміщень здійснюватиметься водою з використанням дезінфекційних засобів системою високого тиску фірми «Kercher», з періодичністю 1 раз на тиждень. Забій тварин та переробка м'яса на території об'єкту планованої діяльності не здійснюватиметься. Також передбачається влаштування твердого (бетонованого) покриття доріг і проїздів на території свинокомплексу. Трупи свиней передаватимуться на утилізацію спеціалізованим підприємствам.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядалась «канадська технологія» вирощування свиней (з використанням підстилкового шару, який з часом доповнюється та завдяки його компостуванню буде мати плюсову температуру в холодний період часу). Ця технологія потребує більших площ для утримання того ж поголів’я і має значно менше можливостей контролювати мікроклімат в приміщенні, дана технічна альтернатива 2 не прийнята та не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Планована діяльність здійснюватиметься на території Олександрійськиго району, Великоандрусівської сільської громади, с. Григорівка, Кіровоградської області, на земельних ділянках площею 4,4513 га та 0,7709 га згідно з договорами оренди з Григорівською сільською радою (кадастрові номера земельних ділянок 3525281800:02:000:9075 та 3525281800:02:000:9077), з цільовим призначенням - 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась у зв’язку з тим що місце планованої діяльності визначено місцерозташуванням будівель та споруд, які підлягають ремонту та переоснащенню.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Реалізація даного проекту сприяє вирішенню загальнодержавних програм розвитку об’єктів сільськогосподарського призначення, продовжить розвиток підприємства ФГ «ВК і К», сприятиме розвитку сільського господарства України та збільшенню робочих місць, а також розвитку інфраструктури с. Григорівка.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Проектований комплекс призначений для відгодівлі поросят та має продуктивність 4500 голів поросят одночасного утримання, в живій вазі – 337,5 т. Режим роботи ферми - 365 днiв/рiк, в годинах - 8760 годин/рiк. Споживання сухих кормів – 18,0 т/добу. Загальна чисельність працюючих на підприємстві планується 8 осіб. На території ферми будуть розташовані: 2 корпуси відгодівлі, бункери-дозатори, відвантажувальна рампа, адміністративна будівля з котельнею, сепараторна, ємність для гною (2 шт.), склад палива, накопичувач рідкої фракції (лагуна), насосна, пожежний резервуар (1 шт.), санпропускник, свердловина, дезбар’єри. Приготування кормів на території комплексу не здійснюватиметься. Готові корма будуть привозитись з майданчика № 1 (с. Велика Андрусівка).

Проектом реконструкції передбачена безвигульна система утримання свиней, де свині до відправлення на підприємства м’ясопереробної промисловості утримуються в приміщеннях в індивідуальних та групових станках безвигульно. Забійне відділення на свинофермі відсутнє. Свині будуть утримуватись на щілинних підлогах без підстилки. Виробничі корпуси обладнуватимуться системою самопливного видалення рідкого гною і гнойових стоків періодичної дії. Щілинні підлоги монтуються над армованими бетонними чашами глибиною 50÷60 см, під днищем яких проходить трубопровід з вмонтованими патрубками, що закриваються спецзаглушкою. Заглушки мають спеціальний пристрій для відкривання та закривання патрубків при видаленні рідкого гною. Спорожнення гнойових чаш починається з найдальшої від виходу заглушки. Стоки поступають в підземну приймальну ємність перекачувальної насосної станції, а звідти зануреним моноблочним насосом ЦМФ50-25 перекачується в підземну карантинну ємність об’ємом 200 м3. Після шестидобової витримки вміст карантинної ємності сепарується – розділяє гнойову жижу на фракції. Відокремлена сепаратором рідина поступає в лагуну об’ємом 7210 м3 з подальшим вивезенням на поля для підживлення. Для запобігання потрапляння гнойових стоків в ґрунтові води проектом передбачено влаштування захисного екрану з поліетиленової плівки. Відокремлена тверда фракція складається на майданчик під навісом з твердим покриттям, на яку попередньо розкладують солому (обеззаражену) шаром 30-40 см для водопоглинання. Час витримки в штабелях: в теплу пору року – 2 місяці, в холодну пору року – 3 місяці. Готові органічні добрива фасуються в мішки або поліетиленові пакети.

Інженерне забезпечення ферми наступне: електропостачання - від існуючих мереж, для аварійного електропостачання передбачений дизель-генератор; гаряче водопостачання – від бойлера; опалення побутових приміщень – від твердопаливного котла; водопостачання - від існуючої свердловини. Водовідведення господарсько-побутових стоків - у вигріб з періодичним вивезенням спецавтотранспортом. Утворені ТПВ складатимуться на спеціально відведеному майданчику з наступною передачею на полігон. Для забезпечення безпеки від виникнення епізоотій біовідходи тваринного походження (померлі тварини) передаються спеціалізованому підприємству згідно з договором.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчого житла, рівні граничнодопустимих викидів від технологічного обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- по забрудненню водного середовища - значення ГДК забруднюючих речовин у питній воді;

- по забрудненню ґрунту – відсутність прямого інтенсивного впливу;

- санітарно-епідеміологічні обмеження - нормативи шумового впливу на людину.

Технологічні обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва, дотримання правил поводження з відходами.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання санітарно-захисної зони (СЗЗ) відповідно ДСП 173-96;

- дотримання погоджених та відведених меж території. Виконання обмежень щодо використання земельної ділянки, встановленої у документах, що посвідчують право користування земельною ділянкою, згідно норм чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається через пріоритетність територіальної альтернативи 1.

7. Необхідна еколого - інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Родючий шар ґрунту на майданчику відсутній. Передбачається посилена герметизація конструкцій (технологічні трубопроводи, питний водопровід, побутова каналізація) із застосуванням сучасних високоефективних матеріалів, влаштування на території об’єкту проїздів з твердим (бетонованим) покриттям та інші еколого - інженерні вишукування які виконуватимуться у необхідному обсязі згідно вимог чинного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1

Потребує розробки проекту санітарно - захисної зони підприємства, розрахунку ГДК викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

аналогічно територіальній альтернативі 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- клімат і мікроклімат - вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок діяльності об’єкта не відбуватиметься;

- повітряне середовище: в умовах проведення робіт та самої експлуатації об’єкта здійснюватиметься вплив пов'язаний з роботою вентиляційної системи корпусів, котла опалення, проведення дезінфікуючих заходів, функціонування лагуни та майданчика карантинування гною, тощо;

- акустичне середовище - буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень;

- геологічне середовище: вплив відсутній;

- ґрунти: можливий незначний, короткотривалий вплив під час будівельно-монтажних робіт. При нормальних умов експлуатації об’єкта вплив на ґрунти зводиться до мінімуму. для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні із гноєм передбачена посилена герметизація лагуни, влаштування твердого покриття на дорогах та проїздах території свинокомплексу;

- відходи – поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів); в процесі проведення робіт всі відходи тимчасово складуються у спеціально відведених місцях з подальшою передачею їх для утилізації, переробки, видалення спеціалізованим підприємствам;

- водне середовище - в рамках функціонування підприємства не передбачається скид стічних вод у поверхневі та підземні водні об'єкти, забір підземних вод здійснюватиметься відповідно до встановлених лімітів, скид господарсько - побутових вод у вигріб.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - на середовище перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів об’єкта планованої діяльності не вчинить шкідливого впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в безпосередній близькості об’єкта планованої діяльності відсутні;

- навколишнє соціальне середовище - вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;

- навколишнє техногенне середовище - вплив відсутній;

- культурна спадщина: вплив відсутній. В районі розміщення об'єкту планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури.

щодо технічної альтернативи 2

В разі застосування технічної альтернативи 2 в додаток до вище перелічених впливів по плановій діяльності буде здійснено додатковий вплив на атмосферне повітря, ґрунти.

щодо територіальної альтернативи 1

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів щодо територіальної альтернативи 2

аналогічно територіальній альтернативі 1.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Об’єкт відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, пункт 3, підпункт 2 – потужності для вирощування: свиней (1 тисяча місць і більше); п. 14 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, що підлягають ОВД).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIIIвід23.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться".

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

- висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської ОДА.

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації, за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 84/37. тел. (0522) 32-08-92 (з 8.00 до 17.00 крім суботи і неділі).

Контактна особа - Заступник директора департаменту – начальник управління дозвільної діяльності, оцінки впливу на довкілля та моніторингу Гоменюк Ганна Олександрівна, е-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua.

0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 1. Повна назва документа державного планування Програма економічного і соціального р